Naši tréneri

John

Ivan ČIllík

Predseda

Mike

Katarína Štulíková

Tréner